Ingen människa borde vara illegal

allehanda_logo1Krönika, Tidningen Ångermanland, september 2008

LO startar center för papperslösa. Samtidigt har man länge motsatt sig arbetskraftsinvandring. Och förespråkat en välfärdsstat som är svår att förena med en friare invandring. Det är lätt att ställa sig bakom påståendet att ingen människa borde vara illegal. Men då får man också ta de inrikespolitiska konsekvenserna av det.

Annonser