Ingen människa borde vara illegal

allehanda_logo1Krönika, Tidningen Ångermanland, september 2008

LO startar center för papperslösa. Samtidigt har man länge motsatt sig arbetskraftsinvandring. Och förespråkat en välfärdsstat som är svår att förena med en friare invandring. Det är lätt att ställa sig bakom påståendet att ingen människa borde vara illegal. Men då får man också ta de inrikespolitiska konsekvenserna av det.

Annonser

Papperslöshet ska inte premieras

logo_smpLedare, Smålandsposten

Facket startar center för papperslösa. Men är det förhållandena för dem som lever här utan tillstånd som är problemet eller kanske LO:s motstånd mot arbetskraftsinvandring. Istället för att fundera över fackliga rättigheter för papperslösa kanske man borde fundera över hur fler skulle slippa vara papperslösa alls.