Boven i dramat

logo_smpLedare, Smålandsposten

Om Clark Olofsson, Mattias Flink och förändringar i strafflagstiftningen.

Annonser

Våld är alltid allvarligt

logo_smpLedare, Smålandsposten

Folkhälsominister Maria Larsson vill inrätta en haverikommission för att minska kvinnomisshandel. Men det finns en risk att det våld som inte utgörs av män som slår kvinnor i heterosexuella relationer kommer i skymundan. Våldet är lika allvarligt oavsett vem som slår.