Biståndspeng

De stora problem som finns inom det svenska biståndet uppmärksammas allt mer. Ett litet tips för regniga sommardagar är att kolla in dessa tre youtubefilmer där biståndets utvärderingsbarhet och problemet med korruption behandlas.
Dessutom framförs ett intressant förslag om en biståndspeng.

Annonser

Bistånd för givarens skull?

sveriges_afr_krig1 Recension, Svensk Tidskrift

I Sveriges Afrikanska krig (Timbro), visar journalisten Bengt Nilsson hur bistånd finansierat krig i flera afrikanska länder. Boken förtjänar en minst lika engagerad debatt som Tyst hav – Jakten på den sista matfisken av Isabella Lövin, en av 2007 års mest uppmärksammade debattböcker som tilldelades Stora journalistpriset. Nog borde väl en bok om hur svenskt bistånd finansierar krig i Afrika vara minst lika angelägen som en om torskbeståndet i Östersjön?

Exporten kan lyfta Afrika

logo_smpLedare, Smålandsposten, oktober 2008

Handelsminister Ewa Björling reser till ett antal afrikanska länder för att undersöka ett ökat handelsutbyte och möjligheter för svensk export. Det är visserligen naivt att tro, vilket många gör, att Afrikas problem kan lösas i en handvändning bara handeln över gränserna ökar. Men i bästa fall kan denna skapa ett förändringstryck och därigenom bidra till minskad korruption, lägre tullar, effektivare myndighetsutövning och goda institutioner rent generellt.