Avregleringar

Avreglera mera – och bättre heter en rapport som jag skrivit för Timbro och som finns att läsa här. Bland annat har jag studerat vilka effekter vårdvalet har fått och det beror till ganska stor del på hur de olika landstingen har implementerat reformen. Om det skriver jag i Dagens samhälle här. TT snappade också upp nyheten och skriver om den kommande avregleringen av busstrafiken här. I rapporten tar jag upp fler exempel på både beslutade reformer och förslag på avregleringar som skulle kunna genomföras. Vilket i sin tur skulle kunna öka effektiviteten på en rad olika områden.

Annonser