Bortom bostadssocialismen. En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi

I bortom bostadssocialismen skriver åtta debattörer och forskare om bristerna i den svenska bostadspolitiken- långa köer, reglerade priser och områden som egentligen inte är så trivsamma. Maria Eriksson var redaktör för boken och säger om den att ”- Trots att vi har en borgerlig regering är huvuddragen i bostadspolitiken desamma som under 1900-talets socialdemokratiska folkhemsbygge. Det är hög tid att föra en diskussion om de problem som finns på bostadsmarknaden och om hur vi vill att en borgerlig bostadspolitik ska se ut”

Bortom_bostadssocialismen.ashx

Maria Eriksson intervjuar Jerker Söderlind.
Maria Eriksson berättar om ” Bortom bostadssocialismen”
Maria Eriksson talar på lanseringen av ”Bortom bostadssocialismen”

Köp boken här.

Erik Slottner bloggar om boklanseringen här.

Annonser