Två hörapparater, tack

I en ledare i Smålandsposten skriver jag  om en rapport från Globaliseringsrådet som pekar på möjligheterna för medicinteknik att bli en svensk exportbransch. Under förutsättning att vi i större utsträckning tillåts bli aktiva vårdkonsumenter, istället för passiva patienter. Precis som mobiltelefoner och annan ny teknik utvecklas snabbt tack vare kunder som är villiga att betala för nya, dyra modeller skulle medicintekniken bli bättre och billigare på en väl fungerande marknad.

Det är ett intressant perspektiv. Men den främsta anledningen till att vi måste våga titta på en model med sjukvårdsförsäkringar – offentligt och/eller privat finansierade – är för att möta en ökad efterfrågan på vård.

Om artikeln känns något hastigt avslutat beror det på att texten fick kapas för att få plats på sidan. Så här löd resten:

En tänkbar modell är en offentligfinansierade grundförsäkringar och privatfinansierade tilläggsförsäkringar.

Innebär då inte det att vissa inte kommer att få tillgång till mycket dyr vård? Antagligen. Men redan idag fattas beslut inom sjukvården på ekonomiska grunder. Har landstinget råd att sätta hörapparat på båda öronen eller att fortsätta en behandling med mycket kostsamma mediciner? Den typen av dilemman kommer att bli fler. Lösningen är att se till så att hörapparaterna kan bli både billigare och bättre. Och kanske mindre och snyggare. Precis som mobiltelefonerna.

Annonser

Exporten kan lyfta Afrika

logo_smpLedare, Smålandsposten, oktober 2008

Handelsminister Ewa Björling reser till ett antal afrikanska länder för att undersöka ett ökat handelsutbyte och möjligheter för svensk export. Det är visserligen naivt att tro, vilket många gör, att Afrikas problem kan lösas i en handvändning bara handeln över gränserna ökar. Men i bästa fall kan denna skapa ett förändringstryck och därigenom bidra till minskad korruption, lägre tullar, effektivare myndighetsutövning och goda institutioner rent generellt.

Sex säljer för bra

logo_smpLedare, Smålandsposten

Apotekets har börjat sälja sexhjälpmedel. Noga testade och med noggranna instruktioner för återvinning ska de bidra till hälsa och välbefinnande. Och försäljningen går bättre än väntat. Men är det verkligen rimligt att en butikskedja med statligt monopol börjar ta marknadsandelar på ett område där det faktiskt finns en fungerande marknad?

Sverige in i Georgien

logo_smpLedare, Smålandsposten

Fagra ord om hjälp från Väst räcker inte långt när Georgien hotas av ryska trupper. Därför bör Sverige delta i FN:s fredsbevarande styrka. OM det blir någon sådan – Ryssland har som bekant veto i säkerhetsrådet och kan säga nej. Vilket visar det problematiska i FN:s konstruktion där organisationen lätt bakbinds av odemokratiska stater.

Makten över språket

logo_smpLedare, Smålandsposten

Ska allianspartierna lyckas åstadkomma en långvarig politisk förändring i Sverige har det politiska språket en avgörande betydelse. Måste rättvisa vara omfattande omfördelning? Är ett välfärdssamhälle synonymt med en stor offentlig sektor? Eller kan borgerlig politik också associeras med ord som solidaritet, trygghet och rättvisa?